250 ஏக்கர் சோளச் செய்கை பாதிப்பு

0
490

மட்டக்களப்பு வடக்கு விவசாயப் பணிப்பாளர் வலயத்திலுள்ள வாகரைப் பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுமார் 625 ஏக்கர் சோளச் செய்கையில் 250 ஏக்கர் படைப்புழுவின் தாக்கத்தால் அழிவடைந்துள்ளது.

இது தொடர்பான விழிப்புணர்வுக் கூட்டம், விவசாய அதிகாரிகளால், வாகரை கமநல சேவை நிலையத்தில், நேற்று (28)  நடத்தப்பட்டது.

இதில் பிரதேச விவசாயிகள், படைப்புழுவால் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகள் பற்றி விரிவாக எடுத்துக் கூறினர்.

அடுத்த பயிர்ச் செய்கைக்கு அவர்களைத் தயார்படுத்துவதும் இனிவரும் காலங்களில் பூச்சி, பீடை, புழுத் தாக்கங்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது பற்றி விவசாயிகளுக்கு, அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினர்.

இதேவேளை, இழப்பீடுகளைக் கோரும்போது, மிகச் சிறிதளவு பாதிக்கப்பட்டவர்களும் அறவே பாதிக்கப்படாத விவசாயிகளும், சோளச் செய்கை முற்றாக அழிவடைந்த விவசாயிகள் இழப்பீடுகளைப் பெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும், விவசாய அதிகாரிகள் வலியுறுத்தினர்.

இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வில் பெரும்பாக உத்தியோகத்தர், விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி அதிகாரிகள், விவசாயப் போதனாசிரியர்கள், கமநல சேவை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள், கமநல அமைப்பின் உறுப்பினர்கள், விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனர்.