கிழக்கு மாகாணத்தில் சுவசெரிய’ இலவச அம்பியூலன்ஸ் சேவை

எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் முதல் ‘சுவசெரிய’ இலவச அம்பியூலன்ஸ் சேவை கிழக்கு மாகாணத்தில் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.

 

இந்த சேவை தற்போது எந்தவித கட்டண அறவீடுகளுமின்றி பொதுமக்களுக்கு விரிவான சேவையை வழங்கும் நோக்கில் எட்டு மாகாணங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையிலேயே மார்ச் மாதம் முதல் கிழக்கில் தனது சேவைகளை ஆரம்பிக்கவுள்ளது.

இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இந்த அம்பியூலன்ஸ் சேவையின் மூலம் இதுவரையில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான நோயாளர்களின் உயிர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.