புதிய அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள் விபரம்

புதிய  அரசாங்கத்தின் 29 அமைச்சர்கள் இன்று முற்பகல் சிறிலங்கா அதிபர் மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவியேற்றுள்ளனர்.

சிறிலங்கா அதிபர் செயலகத்தில் இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்வில், புதிய அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்களின் விபரங்கள் வருமாறு-

இதற்கமைய புதிய அமைச்சர்களின் விபரங்கள் வருமாறு-

1.ரணில் விக்கிரமசிங்க – தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார விவகார,  புனர்வாழ்வு, புனரமைப்பு, வடக்கு அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி மற்றும் இளைஞர் விவகார  அமைச்சர்.

2.மங்கள சமரவீர – நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர்.

3.திலக் மாரப்பன – வெளிவிவகார அமைச்சர்

4.ஹரின்  பெர்னான்டோ – தொலைத்தொடர்புகள்,டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்.

5.ராஜித சேனாரத்ன – சுகாதார, ஊட்டச்சத்து, மற்றும் சுதேச அபிவிருத்தி அமைச்சர்.

6. ரவி கருணாநாயக்க – சக்தி, மின்சக்தி மற்றும் வணிக அபிவிருத்தி அமைச்சர்.

7.ஜோன் அமரதுங்க – சுற்றுலா அபிவிருத்தி, வனவாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவ மத விவகார அமைச்சர்.

8.காமினி ஜெயவிக்ரம பெரேரா – புத்தசாசன, வயம்ப அபிவிருத்தி அமைச்சர்.

9.லக்ஸ்மன் கிரியெல்ல – அரச நிறுவனங்கள், கண்டிய பாரம்பரிய, கண்டி அபிவிருத்தி   அமைச்சர்

10.ரவூப் ஹக்கீம் – நகர திட்டமிடல், நீர் விநியோக,  உயர் கல்வி அமைச்சர்

11.வஜிர அபேவர்த்தன – உள்நாட்டு விவகார மற்றும்  மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி அமைச்சர்.

12.றிசாத் பதியுதீன்  – கைத்தொழில் மற்றும் வணிக, மீள் குடியேற்ற மற்றும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி.

13.சம்பிக்க ரணவக்க – பெருநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்.

14.நவீன் திசநாயக்க – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில்துறை அமைச்சர்.

15.பி.ஹரிசன் – விவசாய, கிராமிய பொருளாதார விவகார, கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன, மீன்பிடி மற்றும் கடல்வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்.

16.கபீர் ஹாசிம் – நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி, பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்

17.ரஞ்சித் மத்தும பண்டார – பொது நிர்வாக, மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்.

18.கயந்த கருணாதிலக – காணி, நாடாளுமன்ற மறுசீரைமைப்பு அமைச்சர்.

19.சஜித் பிரேமதாச – வீடமைப்பு, கலாசார அமைச்சர்.

20.அர்ஜூன ரணதுங்க – போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர்.

21.பழனி திகாம்பரம் – மலையக புதிய கிராமங்கள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு, சமூக அபிவிருத்தி  அமைச்சர்

22.சந்திராணி பண்டார – மகளிர் மற்றும் சிறுவர்கள் மேம்பாடு மற்றும் வரட்சி வலய அபிவிருத்தி அமைச்சர்

23.தலதா அத்துகோரள – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்

24.அகில விராஜ் காரியவசம் – கல்வி அமைச்சர்

25.சாகல ரத்நாயக்க – துறைமுக, கடல் நடவடிக்கை மற்றும் தெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலை அமைச்சர்

26.மனோ கணேசன் – தேசிய ஒருமைப்பாட்டு, அரச மொழிகள், சமூக முன்னேற்ற, இந்து மத விவகார அமைச்சர்.

27.தயா கமகே – தொழிலாளர், தொழிற்சங்க ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சர்

28.மலிக் சமரவிக்ரம -அபிவிருத்தி மூலோபாய, அனைத்துலக வணிக, விஞ்ஞான, மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சர்.

29. அப்துல் ஹலீம் மொஹமட் ஹாசீம்- அஞ்சல் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சர் .