நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

0
573

நாடாளுமன்ற அமர்வு, எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை முற்பகல் 10.30 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையில் இடம்பெற்ற கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்துக்கிணங்க, சபை நடவடிக்கைகளை ஒத்திவைப்பதாக, பிரதி சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசிறி ​அறிவித்தார்.