முன்னாள் முதல்வர் விக்கினேஸ்வரன் ஐயாவிடம் ஆறு கேள்வி

0
945

தமிழ் நாட்டுக்கு ஒரு DMK போல வடக்குக்கு ஒரு TMK. மிக இளவயதில் புதிய கட்சி தொடங்கி சாதனை.

 

முன்னாள் முதல்வர் விக்கினேஸ்வரன் ஐயாவிடம் ஆறு கேள்வி!

Posted by Shobisan Senthilnathan on Wednesday, 24 October 2018