மட்டக்களப்பில் காணிச்சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட உறுதி வழங்கும் நிகழ்வு

காணிச்சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட உறுதி வழங்கும் முதற்கட்ட நிகழ்வானது களுதாவளை பிள்ளையார் ஆலய கலாச்சார மண்டபத்தில் 10.08.2018 காணிச்சீர்திருத்த அதிகாரசபை மட்டக்களப்பு திருகோணமலை மாவட்ட பணிப்பாளர் நே.விமலராஜ் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

மேற்படி நிகழ்வில் பிரதம அதீதிகளாக திரு. , காணிச்சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவின்; தலைமை அலுவலக செயற்திட்ட பணிப்பாளர் நிஹால் விஜேதுங்க,; நில அளவை பணிப்பாளர் துசார வன்னிநாயக்க, களுதாவளை கிராம சேவையாளர் கிராம தலைவர்கள் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்

இந்நிகழ்வில் முதற்கட்டமாக உறுதி வழங்கி வைக்கப்பட்டதுடன் மூன்று மாதகாலத்திற்ள் சுமார் 1000 உறுதி வழங்கும் நிகழ்வு இதே மண்டபத்தில் மிக விரைவில் தவிசாளர் தலைமையில் நடைபெறும் எனவும் மாவட்ட பணிப்பாளரினால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இவ் உறுதி வழங்களானது மாவட்ட பணிப்பாளரின் நீண்ட பிரயத்தனத்தின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.