தேரோட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு

0
590

கொக்கட்டிச்சோலை ஶ்ரீ தான்தோன்றி அப்பன் ஆலய தேரோட்ட விழா!
கடலெனத் திரண்ட பக்தகோடிகள் முன்னே.

Posted by Supeedsam com News on Sunday, 10 September 2017

கொக்கட்டிச்சோலை ஸ்ரீ தான்தோன்றிஸ்வரர் ஆலயத்தில் தற்போது தேரோட்ட பூசைகள்

Posted by Supeedsam com News on Sunday, 10 September 2017

கொக்கட்டிச்சோலை ஸ்ரீ தான்தோன்றிஸ்வரர் ஆலயத்தில் தற்போது நடைபெறும் பூசை நிகழ்வுகள்..

Posted by Supeedsam com News on Sunday, 10 September 2017