கீரிமலை நகுல ஈஸ்வரர் சிவன் ஆலய பிரதம குரு சிவபதம்.

யாழ். கீரிமலை நகுலேஸ்வரம் சிவன் ஆலய ஆதீன குருவுமாகிய , சிவஶ்ரீ.  நகுலேஸ்வர   குமாரசாமிக்குருக்கள் அவர்கள் கீரிமலையில்  சிவபதம் அடைந்தார் .
சர்வதேச இந்து மத பீடம் சார்பாக கலாநிதி சிவ ஸ்ரீ ராமச்சந்திர குருக்கள் பாபு சர்மா,அன்னாரின்குடும்பத்தாருக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து, ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வல்ல சிதம்பர நடராஜப் பெருமானை மனதாரப் பிராத்திப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் .