தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் கௌரவ ஸ்தாபக உபவேந்தர் பேராசிரியர் எம்.எல்.ஏ. காதருக்கு கெளரவம்.

(அஸ்ஹர்  இப்றாஹிம் ) தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் அதன் ஸ்தாபக  உப வேந்தரான பேராசிரியர் எம்.எல்.ஏ.காதர் அவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் சிறப்பு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பை  (21) நடத்தியது.
பேராசிரியர் எம்.எல்.ஏ.காதர் கடந்த 27 ஆண்டுகளில் பல்கலைக்கழகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்திற்கு அன்னாரது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை இந்த நிகழ்வு கொண்டாடியது.
இலங்கை தென் கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்  அதன் வரலாறு முழுவதும், கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு ஆகியவற்றில் அதன் பயணத்தை வழிநடத்தும் பல புகழ்பெற்ற உப வேந்தர்களைப் பெற்றிருப்பது அதிர்ஷ்டம். இருப்பினும், பேராசிரியர் எம்.எல்.ஏ.காதர்  பல்கலைக்கழகத்தின் பாரம்பரியத்தில் ஒரு தனித்துவமான இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அவரது தற்போதைய உடல்நல சவால்கள் இருந்தபோதிலும், தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில்  அவரது அர்ப்பணிப்பு மாறாமல் உள்ளது.
சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு, ஒரு அரிய மற்றும் இதயப்பூர்வமான சைகை, பேராசிரியர் காதரின்  தலைமைத்துவத்திற்கும் தொலைநோக்கு பார்வைக்கும் தற்போதைய நிர்வாகம் மற்றும் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக  சமூகம் கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த மரியாதை மற்றும் நன்றியை பிரதிபலிக்கிறது.
2021 இல் சமூகவியலில் இளங்கலை கலை (கௌரவங்கள்) திட்டத்தை தென்கிழக்குபலகலைக்கழகத்திற்கு  முதன்முதலில் தொடங்குவதற்கு ஒப்புதல் அளிப்பதில் பேராசிரியர் காதர் முக்கிய பங்கு வகித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும் என தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக உப வேந்தர் பேராசிரியர் றமீஸ் அபூபக்கர் தெரிவித்தார்.