அம்பாறை மாவட்ட சதுரங்க போட்டியில் மூன்று வருட ஹெட்ர்டிக் தொடர் சம்பியனாக முபீன் பாத்திமா சபிலுல் லமாஹ்.

(நூருல் ஹுதா உமர்)   இலங்கை செஸ் சம்மேளன ஏற்பாட்டில் தேசிய யூத் செஸ் சம்பியன்சிப் 2023 அம்பாறை டீ. எஸ். சேனநாயக்கா தேசிய பாடசாலையில் 2023/11/11,12 (சனி, ஞாயிறு) திகதிகளில் நடைபெற்றது. இதில் சாய்ந்தமருது அல்- ஹிலால் வித்தியாலய மாணவி முபீன் பாத்திமா சபிலுல் லமாஹ் 09 வயது பெண்கள் பிரிவு சதுரங்க போட்டியில் வெற்றியீட்டி தொடர் 3 வருடகாலமாக அம்பாறை மாவட்ட சம்பியன் எனும் பட்டத்தை தக்கவைத்துள்ளார்.
இதில் 09 வயது பிரிவின் கீழ் விளையாடி அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியீட்டி முபீன் பாத்திமா சபிலுல் லமாஹ் சம்பியனாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அடுத்த மாதம் கொழும்பில் நடக்கவிருக்கும் தேசிய மட்ட போட்டிக்கு தெரிவாகியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் வெற்றி பெறும் வீரர்கள் தேசிய ரீதியில் விளையாடக் கூடிய வாய்ப்பையும், சர்வதேசமட்டத்தில் விளையாடக் கூடிய வாய்ப்பையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.