அறவழிப் போராட்டம் 55 ஆவது நாளாக தொடர்கிறது.

(க.ருத்திரன்)
மட்டக்களப்பில் நடைபெற்று வரும் மயிலத்தமடு மாதவனை கால்நடை பண்ணையாளர்களின் தொடர் அறவழிப் போராட்டம் 55 ஆவது நாளாக தொடர்கிறது.
இப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து  பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலான மக்கள் பேரெழுச்சி இயத்தின் இணைப்பாளர்களின் ஒருவரான தவத்திரு வேலன் சுவாமிகள் பங்கு கொண்டு அறவழிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
இப்போராட்டத்தில் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களான ருக்கிபெனாண்டோ,மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர் சிவயோகநாதன் மற்றும் தென்னிலங்கை சேர்ந்த பெரும்பான்மை இனத்தைச் சேர்நத சகோதார ஊடகவியலாளர்களும் கலந்து கொண்டனர்.