சுகாதார சேவைகள் ஊழியர்களின் போராட்டத்தில் மன்னார் ஊழியர்களும் ஈடுபட்டனர்.

(வாஸ் கூஞ்ஞ) சுகாதார சேவைகள் சங்கத்துடன் இணைந்து ஸ்ரீ லங்கா ஜனரஜ சுகாதார சேவைசங்கமும் இணைந்து பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நாடளாவிய ரீதியில் கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தை நடாத்தியபோது மன்னார் மாவட்ட இச்சங்கத்தின் ஊழியர்களும் இப்போராட்டத்தில் குதித்திருந்தனர்.

இப் போராட்டமானது புதன் கிழமை (01) மன்னாரில் காலை 6 மணித் தொடக்கம் நண்பகல் 12 மணிவரை வைத்தியசாலைகளுக்கு முன்னால் இடம்பெற்றன.

-மன்னார் மாவட்டத்தில் சுமார் ஐந்நூறு ஊழியர்கள் இந்த போராட்டத்தில் குதித்திருந்தனர்.

இவர்கள் முன்வைத்திருந்த கோரிக்கைகளாக சுகாதார ஊழியர்களுக்கு கிழமையில் ஐந்து நாட்களை வேலை நாட்களாக அமுல் படுத்துமாறும்,

மத்திய மற்றும் மாகாண அமைச்சின் கீழ் சேவைபுரியும் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு மேலதிக கொடுப்பனவை வரையறையின்றி வழங்க வேண்டும் என்றும்,

தற்பொழுது வழங்கப்படும் விஷேட கொடுப்பனவாக வழங்கப்படும் 1000 ரூபாவை 7000 ரூபாவாக உயர்த்த வேண்டும் என்றும்,

சீறுடைக்கான கொடுப்னவை 15 ஆயிரமாக உயர்த்த வேண்டும் என்றும் .

வட மாகணாதத்pல் சுகாதார சேவைகள் ஊழியர்கள் பற்றாக் குறையாக காணப்படுவதால் இதனை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றும்,

நோயாளர்களுக்கான மருந்து வகைகள் சீராக கிடைக்கப்பெற ஆவண செய்ய வேண்டும் என்றும்

அத்துடன் உயர்ந்து வரும் மின்சாரக் கட்டணைத்தை செலுத்த முடியாது இருப்பதால் இதை குறைக்க வேண்டும் என்றும்,

வட மாகாணத்தில் நடைபெறும் இடம் மாற்றத்தில்  தூர இடங்களில் சேவை புரியும் எமது ஊழியர்கள் பொருளாதார கஷ்டத்திலும் பாரிய பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகி வருவதால் இயன்றயளவு இவர்கள் விரும்பும் இடங்களுக்கு இடம் மாற்றம் செய்யும்படியும் போன்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்தே  மன்னார் குறிப்பாக வட மாகாணத்தில் இப்போராட்டத்தில் குதித்;தாக  ஸ்ரீ லங்கா ஜனரஜ சுகாதார சேவை சங்க மன்னார் மற்றும் வடமாகாண சங்கங்களின் தலைவர் எஸ்.எச்.எம். இர்ஹான் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.