அமெரிக்க சர்வதேச மருத்துவ சுகாதார அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் கல்முனை விஜயம்

கல்முனை   ஆதார வைத்தியசாலைக்கு பல்வேறு வழிகளில் உதவிக்கரம் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் அமெரிக்க சர்வதேச மருத்துவ சுகாதார அமைப்பினுடைய பிரதிநிதியான . முரளி ராமலிங்கம்  மற்றும் அமைப்பின் குழு உறுப்பினர்கள் நேற்று முன்தினம்  கள விஜயம் மெற்கொண்டனர்.

 வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி இரா. முரளீஸ்வரன்  தலைமையில் அவர்கள் மாலை  அணிவித்து வரவேற்கப்பட்டனர்.
 வைத்தியசாலையில் இவர்களது  உதவி பெறப்பட்ட பிரிவுகள் காண்பிக்கப்பட்டன.
 அப் பிரிவுகளின் முன்னேற்றம் பற்றிய விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும் இந் நிகழ்வில் வைத்தியசாலையின் தாதிய பரிபாலகர், நிர்வாக உத்தியோகத்தர், மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் ஊழியர்களும் கலந்து கொண்டனர்.
இறுதியில் குழுவினர் திருப்தி அளிப்பதாக தெரிவித்தனர்