அரசியல்வாதிகளின் அழுத்தங்களுக்கு  நீதித்துறை செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.  (பா.உ. த.கலையரசன்)