சதுரங்க சுற்றுப்போட்டி நிகழ்வு வாழைச்சேனை இந்துக்கல்லூரியில் நடைபெற்றது.