செயலிழந்து வருகின்ற பற்சிகிச்சை மையங்கள்

பற்சிகிச்சைக்கு தேவையான மருந்துகள் மற்றும் உபகரணங்கள் இன்மையினால், தேசிய பல் வைத்தியசாலை உள்ளிட்ட நாட்டின் வைத்தியசாலைகளின் பற்சிகிச்சை மையங்கள் செயலிழந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் பல் வைத்திய நிபுணர்கள் சங்கம் சுகாதார அமைச்சு தெரியப்படுத்தியுள்ளது.

பல் மருத்துவ சேவையினை தடையின்றி முன்னெடுத்து செல்வதற்கு, இரண்டாயிரம் வகையான மருந்துகள் அவசியமாகும்.அவற்றில் 230 வகையான மருந்துபொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் உடனடியாக வழங்கப்படவில்லை என்றால் பல் மருத்துவ சேவையின் வீழ்ச்சியை தடுக்க முடியாது என அந்த சங்கத்தின் செயலாளர் மஞ்சுள ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.