துறைநீலாவணை முத்துமாரியம்மன் ஆலய தீமிதிப்பு

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க துறைநீலாவணை முத்துமாரியம்மன் ஆலய திருச்சடங்கின் தீமிதிப்பு வைபவம் வெள்ளிக்கிழமை காலை இடம்பெற்றபோது. அடியார்கள் தீமிதிப்பில் கலந்துகொள்வதனைப் படத்தில் காணலாம்.