நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலகத்தில் வர்த்தக மற்றும் விற்பனை கண்காட்சி

(ஏ.எல்.எம். ஷினாஸ்)

இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் சிறு தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி பிரிவு மற்றும் நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலகம் என்பன ஒன்றிணைந்து ஏற்பாடு செய்த திகாமடுல்ல முயற்சியாண்மை வர்த்தக மற்றும் விற்பனை கண்காட்சி நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலாளர் எஸ். ரங்கநாதன் தலைமையில் (28.11.2022) இடம்பெற்றது.

இந்த வர்த்தக கண்காட்சியில் நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் உள்ள சிறு கைத்தொழில் முயற்சியாளர்கள் தமது உற்பத்தி பொருட்களை விற்பனை கூடாரங்கள் அமைத்து காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர்.

நாவிதன்வெளி பிரதேச சபை தவிசாளர் ஏ. ஆனந்தன், அம்பாறை மாவட்ட சிறு தொழில் முயற்சி அபிவிருத்திப் பிரிவின் உதவி பணிப்பாளர் எம்.ஐ .நாசர், நாவிதன்வெளி உதவிப் பிரதேச செயலாளர் பி.பிரணவரூபன், திட்டமிடல் பிரதிப் பணிப்பாளர் திருமதி.ஆர் லதாகரன், நிர்வாக உத்தியோகத்தர் கே. யோகேஸ்வரன், சமூர்த்தி தலைமைப் பீட முகாமையாளர் எஸ். சிவம், சிறு தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி பிரிவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களான எஸ். கலாயினி பி .அஜ்ஜனா, கே. சசிவதனி உட்பட பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்கள், பொதுமக்கள் என பலரும் இதில் கலந்து கொண்டனர்.