பட்டபின்படிப்பு மூங்கில் மரத்தைப் போன்று உச்சம் தொடும் அளவுக்கு எமக்கு பயனளிக்கும் : உபவேந்தர் பேராசிரியர் றமீஸ் அபூபக்கர்

(நூருல் ஹுதா உமர்)

பட்டபின் படிப்பு மூங்கில் மரத்தைப் போன்று உச்சம் தொடும் அளவுக்கு எமக்கு பயனளிக்கும் என உபவேந்தர் பேராசிரியர் றமீஸ் அபூபக்கர் தெரிவித்தார். தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக வர்த்தக முகாமைத்துவ பீடத்தில் பட்டபின் படிப்பினை ஆரம்பித்து வைக்கும் நிகழ்வு பல்கலைக்கழக கூட்ட மண்டபத்தில் இடம் பெற்றது.

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக வர்த்தக முகாமைத்துவ பீடாதிபதி கலாநிதி சபீனா ஏம்.ஜி. ஹசன் மற்றும் பட்டபின் படிப்புகளுக்கான இணைத்தலைவர் பேராசிரியர் அப்துல் றவூப் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வுக்கு உபவேந்தர் பேராசிரியர் றமீஸ் அபூபக்கர் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார். இதில் உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்; மேலும் அவர் உரையாற்றுகையில்,

பட்டபின் படிப்பு என்பதன் வரையறை ஏற்கனவே பல்கலைக்கழக பட்டம் பெற்றிருக்கும் போது கல்லூரி நிலைக்கு அப்பால் ஒரு பாடத்தை படிக்கும் பட்டபின் படிப்பு என்று சொல்லலாம். நீங்கள் மூங்கில் மரத்தைப் பார்த்தால் அதனுடைய வேர்களை எடுக்க கிட்டத்தட்ட ஐந்து (05) வருடங்கள் ஆகும். அதன் பிறகு வானத்தின் உச்சிக்கு வளர்ந்து செல்லும் இதை போன்றுதான் பட்டபின் படிப்பு என்று தெரிவித்தார். உங்கள் பட்டபின் படிப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே தொழில் கூட்டாண்மை மூலம் பயனடைவீர்கள். எதிர்கால வேலைகளை சமாளிப்பதற்கு தேவையான திறன்கள் மற்றும் அனுபவத்துடன் நீங்கள் பட்டம் பெறுவது உறுதி செய்வதற்காக எங்கள் படிப்புகள் கைகூடும் மற்றும் தொழில்துறை சார்ந்த குழு அடிப்படையிலான திட்டங்கள் மூலம், தொழில்துறையினர் எதிர்கொள்ளும் சிக்கலான உலகப் பிரச்சினைகளுக்கு புதுமையான தீர்வுகளை வடிவமைக்க ஆதரவு அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

பட்டபின் படிப்பை படிப்பது, உங்கள் துறைகளில் சிறந்து விளங்குவதற்காவும், உங்கள் விருப்பத்தையும், உங்கள் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவதற்கான, உங்கள் அர்ப்பணிப்பை காட்டுகிறது என தெரிவித்தார். வேலைவாய்ப்பு மூலம் தொழில் துறை பொறியியல், தொழில்நுட்ப நடைமுறைகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வெளிப்பாட்டை வழங்குகின்றன. மேலும் தொழில்துறையின் எதிர்கால தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய மேம்பட்ட தலைமைத்துவ திறன்களை வழங்குகிறன எனவும் தெரிவித்தார். தொழிலில் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய சவால்களில் பணிபுரியும் குழுக்களை வழிநடத்த உங்களுக்குத் தேவைப்படும், தலைமை மற்றும் திட்ட மேலாண்மை, திறன்களை பெறுதல், நடைமுறைகள், கற்ற அனுபவங்கள் மற்றும் தொழில் அல்லது ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான திட்டங்களில் வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் மூலம் ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் திறன்களை வலுப்படுத்தவும் மற்றும் விரிவாக்கவும், ஆற்றல் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் உலகளாவிய சவால்களுக்கு உலக தீர்வுகளை வடிவமைக்க உதவும் எனவும் தெரிவித்தார்.

பட்டபின் படிப்புகளில் நான்கு முக்கிய வகைகள் உள்ளன. கற்பிக்கப்படும் படிப்புக்கள், ஆராய்ச்சி பட்டங்கள், மாற்றுப் படிப்புகள் மற்றும் தொழில்முறை தகுதிகள் உள்ளன. ஆகவே விண்ணப்பிக்கும் மற்றும் படிக்கும் படிப்புகள் வகை உங்கள் தொழில் நலன்களைப் பொறுத்தயெனவும் தெரிவித்தார். முதுகலைப் படிப்பின் பல நன்மைகள் உள்ளன, என்னைப் பொறுத்தவரை ஒரு தனிப்பட்ட சாதனையாகும். மேலும் தற்போது அறிவைக் கட்டியெழுப்பவும் எனது அறிவுசார் ஆர்வங்களை விரிவுபடுத்தவும் ஒரு வழியாகும் என தெரிவித்தார்.
எதிர்கால தொழில்வாய்ப்புகளை மேம்படுத்தும் நீங்கள் நிச்சயமற்றதாக உணர்ந்தால், ஆசிரியர், மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சேவைகள் எப்போதும் ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்காக இருக்கும்மெனவும், உங்கள் கனவுகளைத் துரத்தவும், மற்றும் கடினமாக உழைக்கவும், உங்ககளால் சாதிக்க முடியாதது எதுவுமில்லை யென்று உபவேந்தர் தெரிவித்தார்.

இந்நிகழ்வின் சிறப்பு பேச்சாளராக கொழும்பு பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் கே.டீ. கருணாரத்தின தொழில்நுட்பத்தியுடாக சிறப்புரையாற்றினார். இந்நிகழ்வின் இறுதியில் வர்த்தக முகாமைத்துவ பீடாதிபதி கலாநிதி சபீனா ஏம்.ஜி.ஹசனால் உபவேந்தர் பேராசிரியர் றமீஸ் அபூபக்கருக்கு நினைவுச் சின்னம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. அத்துடன் பீடாதிபதி கலாநிதி சபீனா ஏம்.ஜி. ஹசன் மற்றும் பட்டப்பின் படிப்புகளுக்கான இணைப்பாளர் பேராசிரியர் அப்துல் றவூப், பேராசிரியர் எம்.ஐ.எம். ஹிலால் ஆகியோருக்கான நினைவுச் சின்னங்களை உபவேந்தர் பேராசிரியர் றமீஸ் அபூபக்கர் வழங்கி வைத்தார். பீடாதிபதி, துறைத்தலைவர்கள், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்கள், விரிவுரையாளர்கள், பல்கலைக்கழக உயராதிகாரிகள், மாணவர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டனர்.