ஒரு இலட்சம் வேலை வாய்ப்பில் மாற்றுத் திறனாளிகள் புறக்கணிப்பு

வடமலை ராஜ்குமாா்
அரசாங்கத்தின் ஒரு இலட்சம் வேலை வாய்ப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்வாங்கப்படாததை இட்டு வெருகல் கதிரவன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பு மாவட்டச் செயலாளர் சமன் தர்சன பன்டிக்கொரலா அவர்களுக்கு பிரதேச செயலாளர் ஊடாக மகஜர் ஒன்றினை கையளித்தனர்.

இம் மகஜரை கதிரவன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பின் தலைவர் ஜெ.கோவிந்தினி மற்றும் செயலாளர் சி.குபேந்திரன் ஆகியோர் கையளித்தனர்.

அம் மகஜரில் பின்வருமாறு அமைந்திருந்தது.
அரசாங்கத்தின் ஒரு இலட்சம் வேலை வாய்ப்புத் திட்டமானதும் அதற்கான தாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள இலக்குக் குழுவும் மிகவும் சிறந்தது என நாம் கருதுகின்றோம். அதற்காக இத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் இன்றைய ஆட்சிப் பொறுப்பில் உள்ள ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் மற்றும் பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரியான தங்களுக்கும் முதற் கண் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

மேலும்  மாற்றுத்திறனாளின் உரிமையான (1998 பொது நிர்வாக சுற்றரிக்கை எண் 27/88 ஓகஸ்ட் 18 – 1988 பொதுத்துறையில் வெற்றிடங்களை நிரப்பும் போது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 3மூ வேலை வாய்ப்பு வழங்குதல்) அடிப்படையில்  வெருகல் பிரதேசத்தில் வழங்கப்பட்ட இரண்டாம் கட்ட வேலை வாய்ப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள்  எவரும் உள்வாங்கப்படவில்லை. மேலும் எமது சங்கத்தின் அங்கத்தவர்கள் 13 பேர் விண்ணப்பித்து நேர்முகத் தேர்வுக்கு தோற்றிய போதிலும் அதில் ஒருவர் கூட தொழில் வாய்ப்புக்காக தெரிவு செய்யப்படாததையிட்டு நாம் மிகவும் கவலையடைகின்றோம்.

கடந்த காலத்தில் நாட்டில் ஏற்பட்ட யுத்தம் காரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட  எமது பிரதேசத்தில் அதிகமான மாற்றுத் திறனாளிகள் வாழ்ந்து வருவதோடு அவர்களில் 90 சத வீதமானவர்கள் நிரந்தர வருமானம் இல்லாதவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர்.

எனவே இவ் வேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகளை உள்வாங்கி எமது உரிமையான 3மூ   தொழில் வாய்ப்பினை வழங்கி எமது தொழில் உரிமையை உறுதி செய்யுமாறு கோருகின்றனர் இம் மகஜரின் பிரதிகளை கிழக்கு மாகாண ஆளுனர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கபில அதுகோரல மற்றும் ஜனாதிபதி ஆகியோருக்கு அனுப்பியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.