சிறுவர் வழக்குகளை விசாரிக்க விசேட நீதிமன்றம் : நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி

சிறுவர்கள் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரணை செய்ய விசேட நீதிமன்றம் ஒன்றை ஸ்தாபிக்க திட்டமிடப்பட்டு வருவதாக நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி தெரிவித்துள்ளார்.

சிறுவர்கள் தொடர்பிலான வழக்கு விசாரணைகளை விரைவு படுத்துவதே இதன் மூலம் எதிர்ப்பார்க்கப்படுவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

இதேவேளை, சிறுவர்கள் தொடர்பிலான பல சட்டங்களில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.