தடுப்பூசிக்கான மாணவர்களின் வயதெல்லை தொடர்பில் இன்றைய கலந்துரையாடலில் தீர்மானம்.

கோவிட்  தடுப்பூசி செலுத்தப்படவேண்டிய மாணவர்களின் வயதெல்லையை தீர்மானிக்கும் கலந்துரையாடல் இன்று  நடைபெறவுள்ளது.

சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

பாடசாலைகளை மீளத் திறப்பதை அடிப்படையாக கொண்டே இந்த கலந்துரையாடல் அமையவுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதற்கமைய, முன்பள்ளி முதல் தரம் 6 வரையான மாணவர்களுக்கா அல்லது தரம் 12,13 இல் கற்கும் மாணவர்களுக்கா முதலில் தடுப்பூசி செலுத்துவது என்பதே இன்று  தீர்மானிக்கப்படவுள்ளது.

இங்கிலாந்தின் ஜோன் ஹொப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி, தடுப்பூசியால் 12 தொடக்கம்  15 வயதுக்கு இடைப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் தாக்கநிலை ஏற்படக்கூடும் என்ற கருத்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறான  உலக நிலைமைகளை கருத்திலெடுத்தே தீர்மானம் எடுக்கவேண்டும் எனவும் அமைச்சர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

பாடசாலைகளை மீண்டும் ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் பிரச்சினை உள்ளதெனவும் இவை அனைத்தையும் முகாமை செய்து, செயற்படவேண்டியுள்ளதெனவும் அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல குறிப்பிட்டுள்ளார்.