திங்கட்கிழமை முதல் 2,000 ரூபா நிவாரணக் கொடுப்பனவு

ஏ.பி.எம்.அஸ்ஹர்
நாட்டில் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்குச்சட்டம்  பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் தமது வாழ்வாதாரங்களை இழந்துள்ள குடும்பங்களுக்காக நிவாரண கொடுப்பனவுகளை வழங்க அரசாங்கம்  தீர்மானித்துள்ளது.

இதற்கமைய எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் 2,000 ரூபா நிவாரணக் கொடுப்பனவாக வழங்கப்படவுள்ளதாக நிதியமைச்சின் செயலாளர் எஸ். ஆர். ஆட்டிகல தெரிவித்துள்ளார்
 2, 000 ரூபா கொடுப்பனவு வழங்குவது தொடர்பில் பெயர்ப்பட்டியல்களை தயார் செய்யமாறு உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் என்.எம்.எம்.சித்ரானந்தவினால் மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.