கொவிட் பாதுகாப்பு ஹெல்மெட் களனி பல்கலைக்கழகத்தின் கண்டுபிடிப்பு.

கோவிட் -19 வைரஸிலிருந்து பாதுகாக்க சுலபமாக பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் நட்பு ஹெல்மெட் ஒன்றை களனி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சி குழு உருவாக்கியுள்ளது.

இந்த குறைந்த விலை ஹெல்மெட் முகமூடிகள், கையுறைகள் மற்றும் முகமூடிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது..