வங்கிகளுக்கு நாளை அரைநாள் விடுமுறை.

இலங்கை மத்திய வங்கி நாளை (30) வங்கிகளுக்கு சிறப்பு அரை நாள் வங்கி விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.

உலகத் தொழிலாளர் தினத்தன்று வரும் மே 1 சனிக்கிழமையன்று வருவதால், அனைத்து வங்கிகளுக்கும் சிறப்பு அரை நாள் விடுமுறை நாளை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.