2021 இறுதிக்குள் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம்.அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என்று இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ கூறுகிறார்.