ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை திருப்தியடையமுடியாது. பேராயர்

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் அறிக்கை  முழுமையடையாத அறிக்கை என்பதால் திருப்தி அடைய முடியாது என பேராயர் மால்கம் கார்டினல் ரஞ்சித்  தெரிவித்தார்..

கொழும்பு பேராயர் இல்லத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் ஊடகவியலாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்தார்.