அனைத்து ஒப்பந்தங்களும், வாக்குறுதிகளும், அபிலாஷைகளும் சிதைந்து போயுள்ளன

கோதபயா அரசாங்கம் அமைந்து 15 மாதங்கள் ஆகிவிட்டன, இந்த காலகட்டத்தில் நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அனைத்து ஒப்பந்தங்களும், வாக்குறுதிகளும், அபிலாஷைகளும் சிதைந்து போயுள்ளன, இப்போது கோதபயாவின் அரசாங்கம் நாட்டின் மாநில வளங்களையும் இயற்கை வளங்களையும் கொள்ளையடித்து  வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அவற்றை ஒப்படைக்க முயற்சிக்கிறது என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனுர குமார திசானநாயக்க தெரிவித்தார்.

யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள  மூன்று தீவுகள் காற்றாலை பண்ணைகள் கட்டுவதற்காக ஒரு சீன நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு வருவதாகவும், கொழும்பு நகரில் வணிக மதிப்புள்ள பெரிய அளவிலான நிலங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு கையளிக்கப்பட்டு வருகின்றது என்றார்.