கொவிட் -19 நோய்த்தொற்றுகளைக் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் நாய்கள்.

கொவிட் -19 நோய்த்தொற்றுகளைக் கண்டறிய இந்திய இராணுவம் ஒரு குழு ஸ்னிஃபர் நாய்களுக்கு பயிற்சி அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. அறிக்கைகளின்படி, இந்த நாய்கள் 95% வெற்றி விகிதத்துடன் COVID-19 நோய்த்தொற்றுகளைக் கண்டறியும் திறனைக் கொண்டுள்ளன.

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சிறுநீர் மற்றும் வியர்வையைத் தொடுவதன் மூலம் இந்த நோயாளிகளை அவர்கள் அடையாளம் காண முடியும் என்று கூறப்படுகிறது.
Cocker Spaniel and Native Chippiparai breeds இனத்தைச் சேர்ந்த நாய்களுக்கு வைரஸைக் கண்டறிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் 3800 சிறுநீர் மற்றும் வியர்வை மாதிரிகள் மூலம் தொடர்புடைய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 22 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாதிரி காட்டியது, பின்னர் வந்த ஆன்டிஜென் சோதனைகள் 95 சதவீதம் வெற்றியைக் காட்டின என இந்திய ஊடகங்கள் செய்திகள் வெளியிட்டுள்ளது.