கொவிட் தடுப்பூசி அமைச்சரவை அங்கிகாரம்.

COVAX வசதி மூலம் COVID-19 தடுப்பூசிகளைப் பெறுவதற்கான உற்பத்தியாளர்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

COVAX வசதி என்பது அரசாங்கங்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களிடையே அங்கீகரிக்கப்பட்ட COVID-19 தடுப்பூசிகளின் சமமான விநியோகத்தை உறுதிசெய்ய தொடங்கப்பட்ட ஒரு உலகளாவிய திட்டமாகும்.

கோவாக்ஸ் வசதி மற்றும் தடுப்பூசிகள் மற்றும் நோய்த்தடுப்புக்கான உலகளாவிய கூட்டணியுடன் இலங்கை ஏற்கனவே இணைந்துள்ளது.

இந்த வசதி மூலம் கோவிட் 19 தடுப்பூசிகளைப் பெற இலங்கை தகுதி பெற்றுள்ளது என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது.

இலங்கையின் இலக்கு குழு, சேமிப்பு திறன் மற்றும் கோவிட் -19 தடுப்பூசி செயல்முறை தொடர்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களை விவரிப்பதன் மூலம் தடுப்பூசிகளைப் பெறுவதற்கான ஆரம்ப விண்ணப்பத்தை அரசாங்கம் சமர்ப்பித்ததாக சுகாதார அமைச்சர் தனது அமைச்சரவை ஆய்வறிக்கை மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்த செயல்முறையின் இரண்டாம் கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஜனவரி 8 ஆம் தேதிக்கு முன்னர் இலங்கை இப்போது ஒரு உடன்படிக்கை செய்ய வேண்டும்.

அதன்படி, தடுப்பூசி விண்ணப்பத்தின் இரண்டாம் பகுதியை சட்டமா அதிபர் வழங்கிய வழிகாட்டுதல்களின்படி சமர்ப்பிக்கவும், கோவாக்ஸ் வசதி மூலம் தடுப்பூசிகளை ஒதுக்கும்போது உற்பத்தியாளருடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடவும் முன்மொழிவுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.