பாடசாலைகளின் விடுமுறை மேலும் இருவாரங்களுக்கு நீடிப்பு.

நாட்டில் தற்போதைய கோவிட் நிலைமை காரணமாக பாடசாலை விடுமுறைகள் இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளன.

நவம்பர் 09 ஆம் தேதி தொடங்கவிருந்த  பாடசாலைகள் மூன்றாவது தவணைக்காக இப்போது மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்தார்.