இரத்த மாதிரிகள் மிகவும் மாசுபட்டுள்ளது இதுமிகவும் ஆபத்தான நிலைமை.டாக்டர் ஹரிதா ஆலுத்ஜ்

0
99

பிராண்டிக்ஸ் ஆடைத்தொழிற்சாலை வளாகத்தில் காணப்பட்ட கோவிட் 19 வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இரத்த மாதிரிகள் மிகவும் மாசுபட்டுள்ளதாக மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தன்னிடம் கூறியதாக அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின் ஆசிரியர் (Editor)   டாக்டர் ஹரிதா ஆலுத்ஜ் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி சேனலிடம் தெரிவித்தார்.

அதன்படி, இலங்கையில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கோவிட் 19 வைரஸின் தன்மை மாறிவிட்டதா என்பது சந்தேகமே என்று டாக்டர் ஹரிதா அலுத்ஜே கூறுகிறார். டாக்டர் ஹரிதா அலுத்ஜே வைரஸின் தன்மை மாறிவிட்டால், அதன் செயல்திறன் மாறியிருந்தால், அது மிகவும் ஆபத்தான நிலைமை என்று வலியுறுத்துகிறார்.