YUKக்கு சீருடை வழங்கிவைப்பு

 

எருவில் கண்ணகி விளையாட்டுக்கழகம் மற்றும் உதய நிலாக் கலைக்கழகம்,எருவில்
இளைஞர் கழகம்(YUK) என்பவற்றிக்கு இன்று(12) எருவில் இளைஞர் கழக நூலக முன்றலில் வைத்து சீருடை வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

பிரதேசத்தில பல சமய, சமூக, கல்வி பணியாற்றும் YUK இளைஞர்களின் விளையாட்டு திறனை ஊக்குவிக்கும் முகமாக அமரத்துவமடைந்த புவனசிங்கம் மற்றும் பிறையம்மா ஆகியோரின் ஞாபகார்த்தமாக அவுஸ்ரேலியாவில்
வசிக்கும் அவர்களின் மகன் பு.இராஜகுலேந்திரன் அவர்களினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. நிகழவில் கழகங்களின் தலைவர்கள் செயலாளர்கள் பொருளாலர்கள் மூத்த ஊறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.