உதவி அரசாங்கப் பகுப்பாய்வாளராக ஒலுவில் ஊரைச் சேர்ந்த ஜீஸான் முஹம்மட்

(எஸ்.அஷ்ரப்கான்)
உதவி அரசாங்கப் பகுப்பாய்வாளராக ஒலுவில் ஊரைச் சேர்ந்த ஜீஸான் முஹம்மட் (27 வயது) அகில இலங்கை ரீதியில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

2019 ஆம் ஆண்டு அரசாங்கப் பகுப்பாய்வாளர் திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான ஆவணங்கள் தொடர்பான உதவி அரசாங்கப் பகுப்பாய்வாளர்  பதவிக்கான போட்டிப் பரீட்சை மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு ஆகியவற்றில் ஒலுவிலை பிறப்பிடமாக இவர்  தெரிவாகியுள்ளார்.
ஒலுவில் முதலாம் பிரிவில் வசிக்கும் ஓய்வுபெற்ற சுகாதாரத்துறை ஊழியர் ஐ.எல் பதுறு சாஹிபு-கே.கைறுன் நிஸா தம்பதிகளின்  இரண்டாவது  புதல்வரான இவர், தனது ஆரம்பக் கல்வியை அக்/அல்-ஹம்றா மகாவித்தியாலயத்திலும்,உயர் கல்வியை நிந்தவூர் அல்-அஷ்ரக் தேசிய பாடசாலையிலும் பயின்றார்.
மேலும் தேசிய ரீதியாக நடைபெற்ற குறித்த போட்டிப் பரீட்சையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட, நான்கு தமிழ் பேசும் நபர்களுள் ஒரே ஒரு முஸ்லிம் இவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது