444கைதிகளுக்கு விடுதலை மட்டிலிருந்து ஒருபெண் உட்பட 12பேர்.

0
159

சிறு குற்றங்களுக்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 444 கைதிகளை ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுவிக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.

அதிக எண்ணிக்கையிலான கைதிகள் 83 பேர் வெலிகடை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள்.

பல்லேகேல் சிறைச்சாலையைச் சேர்ந்த மொத்தம் 54 கைதிகள், குருவித சிறைச்சாலையைச் சேர்ந்த 35 கைதிகள், மகர சிறைச்சாலையைச் சேர்ந்த 30 கைதிகள் மற்றும் அனுராதபுரா சிறைச்சாலையைச் சேர்ந்த 28 கைதிகள் நாடு முழுவதும் உள்ள 29 சிறைகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படவுள்ளனர்.

சிறைச்சாலைகளில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதைக் கட்டுப்படுத்த இந்த கைதிகள் ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பின்கீழ் கீழ் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று துஷாரா உபால்தேனியா தெரிவித்தார்.

அவர்களில் 18 பெண்கள் உள்ளனர். இதேவேளை

ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பின்கீழ் மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலையிலிருந்து 12 சிறைக் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டதாக சிறைச்சாலை பிரதம ஜெயிலர் எம்.மோகனதாஸ் தெரிவித்தார்.

2 பெண் கைதிகள் உட்பட 10 ஆண்கைதிகள் அடங்கலாக 12 கைதிகள்; இவ்வாறு விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தண்டப்பணம் செலுத்த முடியாதோர் சிறுகுற்றங்களைப் புரிந்தோர் ஆகியோர்களே இவ்வாறு விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்..

விடுதலையான கைதிகள் நேற்று மாலை வீடு திரும்பியதாக எமது மட்டக்களப்பு செய்தியாளர் ரீ.எல்.ஜவ்பர்கான் தெரிவித்தார்.