13வது திருத்தத்தை ரத்து செய்யவும். இராஜங்க அமைச்சர் சரத் வீரசேகர

0
101

அரசியலமைப்பின் 13 வது திருத்தம் மற்றும் அது தொடர்பான மாகாண சபை  முறையை உடனடியாக ரத்து செய்யுமாறு  மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி  அலுவல்கள்  இராஜங்க அமைச்சர் சரத் வீரசேகர அரசுக்கு  பரிந்துரைசெய்துள்ளார்..

13 ஆவது திருத்தத்தை ரத்து செய்ய ஆளும்தரப்பு அமைச்சர் முன்வைத்த முதல் திட்டம் இதுவாகும்.