பொதுஜனபெரமுன தேசிய பட்டியலில் ஒருதமிழர் 3முஸ்லிம்கள் உட்பட 17பேர். தோற்றவர்களுக்கு இடம்இல்லை.

0
156

பொதுஜனபெரமுன (எஸ்.எல்.பி.பி) 17 தேசிய பட்டியல் எம்.பி.க்களை எதிர்வரும் பாராளுமன்றத்துக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது.

தொடர்புடைய பெயர்கள் இன்று தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

தோல்வியுற்ற வேட்பாளர் யாரும் தேசிய பட்டியலில் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதன்படி, கட்சியின் தேசிய பட்டியல் உறுப்பினர்கள் பின்வருமாறு.

பேராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ்
வழக்கறிஞர் சாகரா கரியவாசம்
மத்திய வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர், பட்டய கணக்காளர் அஜித்னிவாட் கப்ரால்
ஜனாதிபதிசட்டத்தரணி  முகமது அலி சப்ரி
ஜனாதிபதிசட்டத்தரணி  ஜெயந்த வீரசிங்க கேட்டார்
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் பயிற்றுவிப்பாளர் திருமதி மஞ்சுளா திசானநாயக்க
மூத்த பேராசிரியர் ரஞ்சித் பண்டாரா
பேராசிரியர் சரித் ஹெராத்
சமூக ஆர்வலர் கெவிந்து குமரதுங்க
முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முகமது முஸம்மில்
பேராசிரியர் திஸ்ஸா விதானா
பொறியலாளர் யாதமினி குணவர்தன
டாக்டர் சுரேந்திர ராகவன்
தொழிலதிபர் திரு. டிரான் அலெஸ்
நிபுணர் டாக்டர் சீதா அரம்பேபோலா
மூத்த கலைஞரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெயந்த கேதகொட
தொழிலதிபர் மொஹமட் ஃபாலில் மர்ஜன்