லிந்துலை சரஸ்வதி பாடசாலையில் சுகாதார முறைகளை பின்பற்றி கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம்.

லிந்துலை சரஸ்வதி பாடசாலையில் சுகாதார முறைகளை பின்பற்றி கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம்.

நு/சரஸ்வதி தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில்   இன்று சுகாதார நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி சமூகமளித்திருந்த 11ம், 13ம் தர மாணவர்கள் கல்வி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர். மாணவர்கள் பாடசாலைகளில் பின்பற்றப்படவேண்டிய நடைமுறைகள் தொடர்பில் மாணவர்களுக்கு அதிபர், மற்றும் ஆசிரியர்களினால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதன்படி முகக்கவசம் அணிந்து வந்த மாணவர்கள் பாடசாலை நுழைவாயிலுக்கு முன்னால் உள்ள இடத்தில் கைகளை கழுவினர். அதன்பின்னர் ஆசிரியர்களினால் உடல் உஷ்ணம் கணிப்பிடப்பட்டது.  அதன்பின்னரே உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர். தரம் 6, 7, 8 மற்றும் 9 ஆம் தர மாணவர்கள் எதிர்வரும் 27 ஆம் திகதி பாடசாலைகளுக்கு அழைக்கப்படவுள்ளனர்.

தலவாக்கலை நிருபர்.