சுபீட்சத்தின் ஈதுல் பித்ர் நோன்புப்பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.

0
93

மாதம் முழுவதும் நோன்பு நோற்றும் ஏனைய இறை வணக்கங்களில் ஈடுபட்டும் இறுதியில் ஈதுல் பித்ர் பெருநாளைக் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் சுபீட்சத்தின் ஈதுல் பித்ர் நோன்புப்பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.