பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கும் திகதி அடுத்த வாரம் அறிவிப்பு

அரசாங்கப் பாடசாலைகள் மே மாதம் 11 ஆம் திகதி திறக்கப்படுமென அரசாங்கம் முன்னர் அறிவித்திருந்தபோதிலும் நாட்டின் தற்போதைய நிலையைக் கருத்திற்கொண்டு பாடசாலை கல்வி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான சரியான திகதி அடுத்தவாரம் அறிவிக்கப்படுமென கல்வி அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்துள்ளார்.

சுகாதாரப் பிரிவின் வழிகாட்டலுக்கமையவே தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படுமென அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளதுடன் மூன்று கட்டங்களின் அடிப்படையில் பாடசாலை கல்வி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க தீர்மானித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.